Nabavka opreme i početak stručne supervizije projekta

Tvrtka Lloyds Design iz Labina započela je nabavku hardverske opreme i softverskih paketa potrebnih za dizajniranje, razvoj, programiranje i testiranje softverske inovacije “QR Expo Direct” za sajamske interakcije, sufinanciranog od strane Europsk unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nabavljena su dva stolna računala s pripadajućom periferijom, koja rade na Apple OSX operativnom sustavu, dva tablet računala (po jedan na iOS i Android platformi), dva pametna telefona (po jedan na iOS i Android platformi), te pripadajući softverski paketi potrebni za dizajn i razvojno programiranje softverskog rješenja. Ukupna vrijednost nabavljene opreme je 47.560,22 kn + PDV, od čega je sredstvima Europske unije sufinancirano 42.800,00 kn bez PDV-a.

Stručna supervizija projekta

U siječnju 2018. započela je stručna supervizija developera koji rade na projektu “QR EXPO DIRECT” od strane stručnjaka digitalne komunikacije iz tvrtke Carbo media d.o.o., koji će pratiti razvoj softverskog rješenja te savjetovati cijeli tim kroz 14 mjeseci kreiranja proizvoda. Supervizor iz tvrtke Carbo media nadzirat će sve korake u procesu izrade mobilne aplikacije i cloud software-a, na kojem će raditi četvero programera i developera iz tvrtke Lloyds Design. Kroz superviziju davat će savjete, smjernice i korekcije na tijek razvoja inovacije, sukladno podacima o karakteristikama proizvoda i njegovom uklapanju na ciljano tržitšte. Također, podnosit će redovne izvještaje voditelju projekta o provođenju planiranih aktivnosti, tijeku razvoja proizvoda i bilo kakvim nužnim i predloženim promjenama.