Započelo programiranje aplikativnog rješenja

Započelo programiranje aplikativnog rješenja

Tvrtka Lloyds Design d.o.o. započela je s radom na alfa verziji mobilne aplikacije za sajamske interakcije “QR EXPO DIRECT”, baziranoj na testnim verzijama projekta izrađenima u prethodnom razdoblju. Planirano vrijeme programiranja aplikativnog rješenja je 6 mjeseci, nakon čega slijede po dva mjeseca internog testiranja, testiranja na terenu te uklanjanja bugova i optimizacije UI dizajna i funkcionalnosti.

Tehnologije koje će se koristiti u programiranju aplikativnog rješenja su:

  • ReactNative framework, JavaScript, NodeJS i JSON za front-end programiranje
  • EXPO platforma za podizanje i testiranje aplikacije
  • PHP (Laravel Framework) programski jezik i MySQL baze podataka za back-end programiranje

Usporedno s programiranjem funkcija beack-enda i mobilne aplikacije, kreće izrada UI i UX dizajna front-end sučelja, za što je planirano ukupno 3 mjeseca rada.

 


 

Projekt „QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Ukupna vrijednost projekta – 863.700,00 kn
Prihvatljivi troškovi – 850.100,00 kn
EU sufinanciranje projekta – 669.292,57 kn
Razdoblje provedbe projekta – od 30.10.2017. do 29.4.2019.
Kontakt osoba za više informacija – Domagoj Ostović, domagoj.ostovic@gmail.com

 

Više informacija na:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Lloyds design d.o.o.

Nabavka opreme i početak stručne supervizije projekta

Nabavka opreme i početak stručne supervizije projekta

Tvrtka Lloyds Design iz Labina započela je nabavku hardverske opreme i softverskih paketa potrebnih za dizajniranje, razvoj, programiranje i testiranje softverske inovacije “QR Expo Direct” za sajamske interakcije, sufinanciranog od strane Europsk unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nabavljena su dva stolna računala s pripadajućom periferijom, koja rade na Apple OSX operativnom sustavu, dva tablet računala (po jedan na iOS i Android platformi), dva pametna telefona (po jedan na iOS i Android platformi), te pripadajući softverski paketi potrebni za dizajn i razvojno programiranje softverskog rješenja. Ukupna vrijednost nabavljene opreme je 47.560,22 kn + PDV, od čega je sredstvima Europske unije sufinancirano 42.800,00 kn bez PDV-a.

Stručna supervizija projekta

U siječnju 2018. započela je stručna supervizija developera koji rade na projektu “QR EXPO DIRECT” od strane stručnjaka digitalne komunikacije iz tvrtke Carbo media d.o.o., koji će pratiti razvoj softverskog rješenja te savjetovati cijeli tim kroz 14 mjeseci kreiranja proizvoda. Supervizor iz tvrtke Carbo media nadzirat će sve korake u procesu izrade mobilne aplikacije i cloud software-a, na kojem će raditi četvero programera i developera iz tvrtke Lloyds Design. Kroz superviziju davat će savjete, smjernice i korekcije na tijek razvoja inovacije, sukladno podacima o karakteristikama proizvoda i njegovom uklapanju na ciljano tržitšte. Također, podnosit će redovne izvještaje voditelju projekta o provođenju planiranih aktivnosti, tijeku razvoja proizvoda i bilo kakvim nužnim i predloženim promjenama.

 

Početna konferencija projekta “QR EXPO DIRECT”

Početna konferencija projekta "QR EXPO DIRECT"

Dana 16.01.2018. u 11 sati u prostoru Polivalentne dvorane Gradske knjižnice Labin održat će se početna konferencija projekta “QR EXPO DIRECT”. Na konferenciji će se predstaviti inovativno softversko rješenje za koje je tvrtki Lloyds Design d.o.o. iz Labina odobreno sufinanciranje od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na konferenciji će biti riječi o samom projektu „QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije, razini inovativnosti u izradi projekta i njegovim komercijalnim potencijalima. Softverskim rješenjem QR EXPO DIRECT podiže se vrijednost, image i atraktivnost svim tipovima sajmova tako što organizatoru donosi vrijedne statističke podatke koji mu štede novac i vrijeme, te mu služe za optimizaciju budućih sajmova. Istovremeno, izlagačima automatski kreira bazu potencijalnih poslovnih kontakata i kupaca, te vodi statistiku o aktivnosti prodajnog osoblja, a posjetiteljima olakšava skupljanje kontakata, vizitki, kataloga i drugih materijala, automatski im u e-mail sandučić šaljući sve podatke o izložbenom mjestu koje su posjetili.

BIti će također predstavjen specifični cilj ovoga projekta –  pozicioniranje tvrtke Lloyds design d.o.o. kao inovativno orijentirano poduzeće s potencijalom rasta i izvoza komercijalizacijom inovativne ideje “QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije u tržišno uspješan poslovni poduhvat.

Očekuje se da će iz sufinanciranog projekta biti razvijen i za tržište spreman novi softverski proizvod, te da će tvrtka kroz proces izrade ove inovacije povećati ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, kao i otvoriti 5 novih radnih mjesta. Ukupna vrijednost projekta je 863.700,00 kn, od čega na prihvatljive troškove otpada 850.100,00 kn, a EU sufinancira projekt s iznosom od 669.292,57 kn.
Razdoblje provedbe projekta je od 30. listopada 2017. do 29. travnja 2019. godine.

 

Više informacija na:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Lloyds design d.o.o.

Početak provedbe projekta „QR EXPO DIRECT”

Početak provedbe projekta „QR EXPO DIRECT"

Projekt „QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Dana 26.10.2017. poduzeće Lloyds design d.o.o. potpisalo je s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije, referentna oznaka ugovora KK.03.2.2.01.0184. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Softverskim rješenjem QR EXPO DIRECT podiže se vrijednost, image i atraktivnost svim tipovima sajmova tako što organizatoru donosi vrijedne statističke podatke koji mu štede novac i vrijeme, te mu služe za optimizaciju budućih sajmova. Istovremeno, izlagačima automatski kreira bazu potencijalnih poslovnih kontakata i kupaca, te vodi statistiku o aktivnosti prodajnog osoblja, a posjetiteljima olakšava skupljanje kontakata, vizitki, kataloga i drugih materijala, automatski im u e-mail sandučić šaljući sve podatke o izložbenom mjestu koje su posjetili.

 

Ciljevi projekta

Razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Specifični cilj projekta je pozicioniranje tvrtke Lloyds design d.o.o. kao inovativno orijentirano poduzeće s potencijalom rasta i izvoza komercijalizacijom inovativne ideje “QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije u tržišno uspješan poslovni poduhvat.

 

Očekivani rezultati projekta

  • razvoj inovacije/novog proizvoda potpomognutog projektom
  • povećanje izdvajanja tvrtke za istraživanje, razvoj i inovacije
  • otvaranje 5 novih radnih mjesta

 

Ukupna vrijednost projekta – 863.700,00 kn
Prihvatljivi troškovi – 850.100,00 kn
EU sufinanciranje projekta – 669.292,57 kn
Razdoblje provedbe projekta – od 30.10.2017. do 29.4.2019.
Kontakt osoba za više informacija – Domagoj Ostović, domagoj.ostovic@gmail.com

 

Više informacija na:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Lloyds design d.o.o.