Održana završna konferencija softverskog rješenja i mobilne aplikacije "QR EXPO DIRECT"

 
Dana 29.03.2019. u 14 sati u prostorima Istarske razvojne agencije, na adresi Mletačka 12/IV u Puli, održala se završna konferencija softverskog rješenja i mobilne aplikacije “QR EXPO DIRECT”, za koje je tvrtki Lloyds Design d.o.o. iz Labina odobreno sufinanciranje od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
  
 
Na konferenciji je bilo riječi o samom projektu „QR EXPO DIRECT” – cloud software i mobilna aplikacija za sajamske interakcije, razini inovativnosti u izradi projekta i njegovim komercijalnim potencijalima. Govorilo se o tijeku i procesima razvoja samog softvera i mobilne aplikacije „QE EXPO DIRECT”.
 
Za razvoj ovog sustava Lloyds Design d.o.o. ostvario je i bespovratna sredstva u iznosu od 669.292,57 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj, zahvaljujući uspješnom apliciranju na natječaj „KK.03.2.2.01 – Inovacije novoosnovanih MSP”. Projekt završava 30.3.2019., a osim razvoja aplikacije i softvera rezultirao je otvaranjem novih radnih mjesta i povećanjem privatnih ulaganja u inovacije.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Lloyds Desingn d.o.o. Projekt sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.